Heeft u interesse in het PGB (persoonsgebonden budget), werkt u met PGB of ontvangt u zorg met PGB en wilt u weten wat dat precies inhoudt?

Kom dan naar de basis PGB-voorlichtingsavond bij Stichting Hergebruik. Een vertegenwoordiger van Per Saldo (de belangenorganisatie voor PGB-budgethouders) komt een presentatie geven over het PGB.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus aanmelding is verplicht. Aanmelden kan door te mailen naar:
bijeenkomst.pz.tai.mb@gmail.com

Graag bij onderwerp vermelden : PGB-basis. In de mail zelf graag het aantal personen vermelden waarmee u wenst te komen.

De voorlichting vindt plaats op:
Datum:        27 november 2019
Adres:          Kanonnierstraat 13, 4901 EB Oosterhout
Tijd:             18.30 uur tot 21.00 uur

Menu

Send this to friend